Het geactualiseerde integrale veiligheidsbeleid voor 2024 tot en met 2027 is definitief. Dit plan helpt de gemeente om de komende vier jaar uitvoering te geven aan diverse veiligheidsthema’s binnen Haaksbergen.

De afgelopen tijd is een uitgebreid participatietraject uitgevoerd met inwoners, ondernemers, jongeren, wijkraden en allerlei maatschappelijke organisaties, zodat alle behoeften een plek krijgen in het veiligheidsbeleid.

Het plan is hier in te zien.