Wie zijn wij?

In Haaksbergen zijn wijkraden en belangenverenigingen actief. Deze worden gevormd door bewoners van de betreffende wijken dan wel dorpen of buurtschappen, die zich vrijwillig willen inzetten voor de leefbaarheid van de wijk waarin ze wonen. Wijkraadsleden worden eigenlijk niet democratisch gekozen, maar de leden worden op basis van hun interesse gevraagd of bieden zichzelf aan. De wijkraad heeft het recht om gevraagd en ongevraagd betrokken te worden bij het beleid van de gemeente dat gevolgen heeft voor de leefbaarheid van de wijk. De wijkraad kan plannen ontwikkelen voor de lange termijn of wensen indienen die aanpassing van bestaand beleid vergen. Het college bepaalt uiteindelijk welke zaken meegenomen worden. Betrokkenheid van de wijkraad bij beleidsvorming en -uitvoering vervangt niet de reguliere inspraak.

De wijkraad Zienesch en Wolferink vertegenwoordigt de Haaksbergse wijken ’t Wolferink en Zienesch-Wolferink. Wij brengen het wijkbelang van de wijk(en) zo goed mogelijk onder de aandacht bij het college van B&W. Daarnaast willen we lokale problematiek agenderen en een platform bieden voor zaken die de wijk aangaan.

Bestuur en leden

De huidige bezetting bestaat uit de volgende personen:

  • Hans Kandelaar (penningmeester/interim-voorzitter)
  • Miriam Griesbach
  • Johan Ordelmans
  • Esther Meijer
  • Henk Leferink
  • Rob Leferink
  • Egon Kuipers
  • Ad Oostlander