Contactgegevens:
https://www.haaksbergen.nl/Wijken/Zienesch-Wolferink.html

De wijkcoördinator is de schakel tussen de wijken en de afdelingen in de gemeentelijke organisatie. Hij onderhoudt contacten met burgers en andere instanties in de wijk, waarbij leefbaarheid en kwaliteit belangrijke onderwerpen zijn. Het vroeg signaleren van ontwikkelingen die in de wijk spelen of die voor de wijk belangrijk zijn, is een belangrijke taak. Prettig wonen in een wijk waar je je thuis voelt is wat iedereen graag wil. Afstemming zoeken met de wijkraad en het samen met de wijkraad initiatieven nemen geeft hiervoor de mogelijkheden. Door tijdig overleg te plegen en afstemming te zoeken tussen de wijk en de gemeente kunnen burgers hun stem eerder laten horen.

Ook het bewaken van de afspraken die tussen de wijk en de gemeente worden gemaakt is een taak van de wijkcoördinator. Maar vooral is hij het aanspreekpunt voor de wijk om samen met andere organisaties de wijk op alle mogelijke gebieden te ondersteunen in de verdere ontwikkeling van de leefbaarheid in de woonomgeving.