Gea Groothuis

Werkgebied: wijken Zienesch, Wolferink en het Varck
 

Mijn naam is Gea Groothuis en ik werk sinds 1998 bij de politie Oost-Nederland. Sinds september 2015 ben ik wijkagent voor de wijken Zienesch-Wolferink en ’t Varck. Graag werk ik samen met wijkbewoners en ketenpartners aan het leefbaar maken en houden van de wijken. Naast mijn werkzaamheden als wijkagent draai ik ook andere diensten voor de politie en werk ik regelmatig vanuit het politieservicepunt in Haaksbergen.

Samen verantwoordelijk
De wijkagent is natuurlijk niet in zijn eentje verantwoordelijk voor de veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Dat bent u vooral zelf, als inwoner van uw wijk. Als een wijkagent veiligheidsproblemen signaleert, pakt hij ze aan. Maar hij vraagt daarbij wel de hulp van buurtbewoners, gemeente of andere partners. Zo werkt de wijkagent bij problemen op of rond een school (bijvoorbeeld vandalisme en vernielingen) samen met leerkrachten, ouders, de gemeente en bedrijven in de buurt. De wijkagent is niet de enige agent in uw wijk; ook de collega’s van het politieteam surveilleren en controleren in de wijk. Zij doen dit in nauw overleg met de wijkagent. Deze manier van werken noemen wij de gebiedsgebonden politiezorg. Samen met de medewerkers van het politieteam, en met bijvoorbeeld de recherche, werkt de wijkagent aan veiligheid en leefbaarheid in zijn wijk.

Gebiedsgebonden politiezorg ?
De politie wil weten wat er leeft en speelt in uw wijk. Daarom steken agenten dagelijks hun voelhorens uit. Zij zijn zichtbaar aanwezig, praten met mensen, controleren, bekeuren overtreders en houden nieuwe ontwikkelingen in de gaten. De wijkagent is de schakel tussen uw buurt of wijk en het politiekorps.Samen veiligheidsproblemen voorkomen en oplossen, daar gaat het om bij gebiedsgebonden politiezorg. Zo kan de wijkagent de gemeente adviseren over de inrichting van woonwijken. Maar hij kan ook een extra snelheidscontrole houden op onveilige wegen, of fietsers in het voetgangersgebied bekeuren.