’t Wolferink

De wijk ’t Wolferink is een woonwijk die vanaf begin jaren tachtig in een aantal fasen is gebouwd. Het stratenpatroon is typerend voor die tijd: enkele ontsluitingswegen zoals de Hondelink en de Volmer en verder vooral een netwerk van kleinere woonstraten die vaak eindigen in een cul-de-sac.

Komend vanuit de richting Goor vormen de naar het water aflopende achtertuinen van de woningen aan de Hondelink een visitekaartje voor Haaksbergen. In totaal wonen 2800 mensen in dit deel van Haaksbergen.

Centraal in de wijk – aan de Holthuizerstraat – staat de basisschool Het Palet (voorheen de Holthuizen).

't Wolferink
De wijk ’t Wolferink in 1992

Zienesch / Wolferink

Aan de Albert Cuyplaan hebben moderne woningen vijf verouderde flats vervangen; flats die in de jaren 60 door de Twents-Gelderse Industrie waren neergezet en gebruikt werden voor de huisvesting haar werknemers. Vanaf 1969 werden de flats gebruikt voor de huisvesting van immigranten.

De bouw van de flats vormde de start van de Zieneschwijk waar ook de bebouwing aan de overzijde van de Albert Cuyplaan toegerekend wordt. Een buurtsuper, een sushi takeaway en een gemeenschappelijke huisartsenpraktijk zijn de centrale voorzieningen in dit deel van de wijk.

Aan de noordzijde van de Albert Cuyplaan ligt de basisschool, een gymlokaal, speelplek en vijverpartij met aan weerszijde een rustige buurt met koopwoningen respectievelijk woonerven met vooral rijtjeswoningen van de woningstichting. Deze laatste buurt – met de Jan Steenstraat, Paulus Potterstraat en Frans Halsstraat – is enkele jaren terug volledig opgeknapt, zowel de woningen als de openbare ruimte.

De wijk Zienesch loopt in de richting van de Watersteeg over in het creatieve stratenpatroon van de nieuwbouwwijk ’t Wolferink die begin 80-er jaren is ontstaan. Ook de Richterstraat – evenals de Albert Cuyplaan een belangrijke ontsluitingsweg – hoort nog tot de wijk, die uiteindelijk begrensd wordt door de Goorsestraat.

Middelhuisstraat