Het doel van de wijkraad is om het wijkbelang van de wijk(en) zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen bij het college van B&W. Daarnaast willen we lokale problematiek agenderen en een platform bieden voor zaken die de wijk aangaan. In 2018 hebben we o.a. de thema’s verkeersveiligheid, buurtpreventie en kinderactiviteiten behandeld.

Lijkt het jou leuk hieraan bij te dragen of mee te denken, aarzel dan niet en stuur ons een berichtje! Je bent meer dan welkom om eens een vergadering bij te wonen.

Voor de volgende functies wordt naar een vervanger gezocht:

  • Voorzitter
  • Secretaris

Neem gerust contact met ons op.