De gemeente Haaksbergen start binnenkort weer met de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups, door middel van wegzuigen of bespuiten met levende aaltjes. Omdat de aaltjes geen uv-licht kunnen verdragen, gebeurt dit in de avonduren en ’s nachts.

Een trekker met spuitkanon rijdt stapvoets langs de eiken. Onder hoge druk worden de aaltjes in de toppen van de bomen geblazen. Dit kan voor geluidsoverlast zorgen. De verwachting is dat in week 16 begonnen kan worden met de bestrijding, maar een precieze startdatum is nog niet bekend. Dat is afhankelijk van de weersomstandigheden. Om de aaltjes hun werk te kunnen laten doen, moeten de eiken binnen een paar dagen nadat de rupsen tevoorschijn zijn gekomen behandeld worden. Bij droog en warm weer ontwikkelen de rupsen zich sneller. Dit proces wordt goed in de gaten gehouden, zodat de bestrijding op het juiste moment kan beginnen. Als er ondanks de behandeling toch nesten zijn, worden deze weggezogen. Ook in bomen die niet behandeld zijn. Op deze kaart ziet u welke eiken bestreden worden.

600 bomen
Omdat er steeds minder nesten zijn, bouwt de gemeente Haaksbergen de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups elk jaar verder af. Vorig jaar werden nog 1400 eiken behandeld, dit jaar zijn het er 600. Net als voorgaande jaren gaat het om eiken die eigendom zijn van de gemeente binnen de bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom vindt geen bestrijding meer plaats. Vanwege de aanwezigheid van beschermde vlinders mag dit niet. Hier moeten vooral de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups hun werk doen, zoals vogels, vliegen, wespen en kevers.
Omdat er steeds minder nesten zijn, bouwt de gemeente Haaksbergen de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups elk jaar verder af. Vorig jaar werden nog 1400 eiken behandeld, dit jaar zijn het er 600. Net als voorgaande jaren gaat het om eiken die eigendom zijn van de gemeente binnen de bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom vindt geen bestrijding meer plaats. Vanwege de aanwezigheid van beschermde vlinders mag dit niet. Hier moeten vooral de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups hun werk doen, zoals vogels, vliegen, wespen en kevers.

Biodiversiteit
Bloemrijke bermen, perken en tuinen zijn goed voor die natuurlijke vijanden van de rupsen. Daarom zet de gemeente in op het vergroten van biodiversiteit, waardoor bloemen, bijen, vlinders en andere insecten meer ruimte krijgen om te overleven. Om dit te bevorderen, worden grotere gazons binnen de bebouwde kom minder vaak gemaaid. Ook het inzaaien van bloemenmengsels, het aanplanten van meer bloeiende vaste planten en diverse soorten bomen dragen daaraan bij. De natuur zijn eigen gang laten gaan is het duurzaamst.  

Inwoners kunnen ook een steentje bijdragen door hun tuin zo in te richten dat de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups meer levenskansen hebben. Denk aan het ophangen van een nestkastje voor mezen, het inzaaien van bloemenmengsels en gefaseerd snoeien. Zo ontstaat natuurlijke nestelgelegenheid voor insecten.  

Reageren

Het kan zijn dat uw reactie eerst goedgekeurd moet worden als deze niet direct zichtbaar wordt.