Misschien heb je al iets voorbij zien komen in de media, of ben je een interviewer tegengekomen op straat. De gemeente is volop aan de slag met een omgevingsvisie. Wat wordt voor Haaksbergen het toekomstbeeld als het gaat over huizen en bedrijfsgebouwen, wegen en fietspaden, water, bodem, landschappen, natuur en cultureel erfgoed? En waar moeten we rekening mee houden als het gaat om wat belangrijk is voor onze kernen en buurtschappen?

Als inwoner kun je tot en met 12 april een vragenlijst invullen waarin je aangeeft wat je als grootste uitdagingen ziet voor de gemeente, maar ook voor je eigen woonomgeving. Al ruim 160 mensen hebben dat gedaan, maar we hopen natuurlijk op nog meer. Want alleen zo kunnen we goed bepalen welke thema’s er in ons toekomstkompas moeten komen en of we rekening moeten houden met de eigenheid van gebieden.

We vragen jullie, als betrokken inwoners, de vragenlijst ook in te vullen (als je dat nog niet hebt gedaan). Dit kan via https://omgevingsvisiehaaksbergen.ireporting.nl/meegeven.

Het vervolg

Na 12 april wordt gewerkt aan een raamwerk voor de omgevingsvisie, dat na de zomer gepresenteerd moet worden aan inwoners tijdens 5 ‘omgevingsvisites’. Gemeente en inwoners kunnen dan samen kijken of de juiste koers is ingezet en knopen doorhakken als er nog vraagpunten zijn. De locaties en data volgen nog, maar ook dan hoopt de gemeente een beroep op jullie te mogen doen om samen te kijken of het kompas dat we voor Haaksbergen maken, klopt.