Loopt u al jaren rond met een plan om iets te doen aan het groen in de straat, een voetbaltoernooi voor de kinderen, een bankje te plaatsen, het speelterreintje op te knappen, een kaartmiddag voor ouderen te houden of een buurtfeest te organiseren? Heeft u een idee waardoor bewoners elkaar beter leren kennen en/of helpen, uw wijk veiliger wordt of de leefomgeving verbetert? Of wilt u iets voor een ander betekenen?

De wijkraad Zienesch en Wolferink zet zich in voor de Haaksbergse wijken ’t Wolferink en Zienesch-Wolferink. De wijkraad heeft een budget beschikbaar om te helpen bij het realiseren van uw idee. Veel voorwaarden zijn er niet. Het moet gedragen worden door meerdere bewoners uit de buurt en het mag niet in strijd zijn met de wet en/of het gemeentelijk beleid. Het gaat vooral om iets samen doen.

Hoe gaat het verder in zijn werk? Ga naar het contactformulier en vul de volgende gegevens in:

  • Het idee (liefst uitgewerkt met een kostenplaatje, maar dat is niet per se noodzakelijk);
  • Evt. ondersteunende medebewoners (liefst met namen erbij);
  • Naam, adres en telefoonnummer.

Vervolgens neemt de wijkraad  contact met u op om te praten over het idee en de uitvoering daarvan.

Wat is er eerder al gerealiseerd door of met ondersteuning van de Wijkraad?

  • Bijdrage aan het hondenlosloopveld op ‘t Wolferink;
  • Nationale Buitenspeeldag in juni op de Holthuizerschool;
  • Diverse bankjes en speeltoestellen in de wijk;
  • Verschillende activiteiten voor kinderen in het wijkgebouwtje aan de Adriaen Brouwerstraat.

Doe ook mee! Als u interesse heeft om  u in te zetten voor de leefbaarheid van de wijk, ben u van harte welkom om deel te nemen aan de wijkraad. De wijkraad wordt betrokken bij het beleid van de gemeente dat gevolgen heeft voor de leefbaarheid van de wijk. Daarnaast willen we lokale problematiek agenderen en een platform bieden voor zaken die de wijk aangaan.