Energiebedrijf Pure Energie heeft in samenwerking met de Energie Coöperatie Haaksbergen een idee voor een zonnepark in Haaksbergen, langs de N18 ten noordoosten van Haaksbergen. Volgend jaar wordt er voor de stroomopwekking subsidie aangevraagd met de bedoeling om eind 2022 met de aanleg te beginnen. Het beoogde zonnepark op het grondgebied van de twee families moet in de toekomst zo’n 4600 huishoudens voorzien van stroom (13,9 miljoen kWh). Het zonnepark geeft uitvoering aan het beleidsplan van de Gemeente Haaksbergen voor opwekking van zonenergie, waarvan het beleidsplan nog bij de Gemeenteraad ligt ter goedkeuring.

Het realiseren van een zonneveld in cultureel erfgoed - BugelHajema

De 10,3 hectare beschikbare grond geeft plek voor 50.000 zonnepanelen., die in het voorjaar van 2023 elektriciteit moeten gaan opwekken. 

De stroom die het park oplevert wordt aangesloten op het elektriciteitsnetwerk van netbeheerder Enexis. Een kabel van 5 km moet hiervoor worden aangelegd naar het hoofdverdeelstation. 

Het zonnepark moet passen binnen het landschap en de natuur. Daarvoor is een werkgroep opgericht die wensen voor de inrichting uit wijken en omwonenden ophaalt, zoals het plaatsen van bijenkorven, inzaaien van bloemmengsels, het creëren van nestgelegenheden of aanplanten van struwelen rond het zonnepark. Vanuit de wijkraad nemen Ad Oostlander en Hans Kandelaar deel aan deze werkgroep. Bent u geïnteresseerd of deskundige op dit gebied, dan kunt u dit kenbaar maken via wijkraad@ziewol.nl.

Een deel van de financiële opbrengsten stelt Pure Energie beschikbaar aan de inwoners van Haaksbergen in de vorm van een omgevingsfonds. Dit omgevingsfonds kan worden gebruikt voor lokale wijk-, buurt- of straatprojecten. Het is aan de werkgroep om daarvoor een bestemming te geven. Verder kan men meedoen door lid te worden van de Energie Coöperatie Haaksbergen. Die keert een beoogt rendement uit aan mede-eigenaren van de zonnepanelen. De contributie bedraagt €50,- per jaar.