In 2022 is voor ontheemden uit Oekraïne het voormalig schoolgebouw aan de Adriaen Brouwerstraat ingericht. Zo konden deze mensen, die door de oorlog van huis en haard verdreven zijn, tijdelijk een veilige plek hebben. In een gebouw op hetzelfde terrein is een noodopvang voor asielzoekers ingericht. Deze oude gebouwen maken dit jaar plaats voor de nieuwbouw van basisschool Het Palet. Daarom is de gemeente op zoek gegaan naar geschikte kleinschalige opvangplekken voor mensen in nood.

Er is een tweetal locaties gevonden in onze wijk. Het grasveld op de hoek van De Volmer en de Nijverheidsstraat is op korte termijn geschikt te maken voor plaatsing van acht chalets. Daar kunnen tussen de 25 en 48 Oekraïense mensen tijdelijk, voor een periode van drie jaar, een plek krijgen om te wonen. Het basketbalveld aan de Goorsestraat, dicht bij de rotonde op de kruising met de Westsingel, is geschikt te maken voor plaatsing van zes chalets. Daar kunnen tussen de 24 en 36 Oekraïense mensen ondergebracht worden. Het gaat om werkenden en gezinnen met schoolgaande kinderen.

Omwonenden zijn eind maart geïnformeerd middels een brief. Ook is er een informatieavond georganiseerd waar veel belangstelling is getoond. De gemeente zal op korte termijn met omwonenden en de wijkraad verder in gesprek gaan over de plannen en invulling.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via opvang@haaksbergen.nl.