Op donderdag 30 april jl. was er een algemene inloopbijeenkomst omtrent de opvang Oekraïners op De Volmer en de Goorsestraat, waarna er gesprekken zijn gevoerd met de direct omwonenden van beide locaties.
Op 9 mei jl. heeft er een gesprek plaatsgevonden met direct aanwonenden en wethouder van Zwanenburg, functionaris opvanglocaties R. Ringenoldus, projectondersteuner Y. Somsen en adviseur inwonersbetrokkenheid S. Binksma. Tijdens dit gesprek zijn vragen en zorgen gedeeld en heeft de gemeente een toelichting kunnen geven op het proces en de plannen rondom het tijdelijk huisvesten van Oekraïners aan De Volmer. Het was een prettig en constructief gesprek.

Middels een brief informeert de gemeente u over de uitkomst van het gesprek.

Meer informatie over de opvanglocaties vind u op de website van de gemeente Haaksbergen.