Haaksbergen heeft een nieuw online platform voor contact met inwoners: samenhaaksbergen.nl. Op samenhaaksbergen.nl kunnen inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties meedenken over ontwikkelingen. Bewoners kunnen plannen delen en anderen vragen om mee te denken en mee te doen. Het kan ook gaan om plannen van de gemeente. Waar het kan, kunnen deze plannen dan aangepast worden aan de wensen van bewoners.

Aanleiding voor het nieuwe platform is de wens van de gemeente om meer samen op te trekken met Haaksbergenaren. In de raadsafspraken heeft de vorig jaar geïnstalleerde nieuwe gemeenteraad te kennen gegeven belang te hechten aan participatie. Traditioneel kennen we de informatiebijeenkomsten en vergaderzalen. Nu kan er ook online meegepraat worden. De nieuwe site www.samenhaaksbergen.nl faciliteert de wens van de raad om meer te luisteren naar wat er leeft onder bewoners. Er komen steeds weer andere onderwerpen aan de orde op de site. De komende maanden wil de gemeente via een campagne bekendheid geven aan het platform.