Ons klimaat verandert. Bomen, struiken, planten en bloemen kunnen helpen om vervelende gevolgen hiervan – denk aan hitte of wateroverlast –  te beperken. Reden voor de gemeente om de groenvisie te actualiseren. Daarin wordt omschreven wat de gemeente de komende tien jaar wil realiseren als het gaat om het openbaar groen binnen de bebouwde kom. De gemeente gebruikt graag de kennis van inwoners en van groene organisaties. In onze wijk is er binnenkort een bijeenkomst in de buurt. Denkt u ook mee over kansen voor de komende jaren?

De huidige groenvisie van de gemeente dateert uit 2012. Anno 2023 zijn de inzichten rondom openbaar groen veranderd. Niet in de laatste plaats ingegeven door de veranderende omstandigheden. Thema’s als hittestress, biodiversiteit en klimaatadaptatie kwamen destijds bij wijze van spreken niet in ons woordenboek voor. Tegenwoordig kunnen we niet meer om deze thema’s heen. Openbaar groen kan een enorm positieve bijdrage leveren in het beperken van de gevolgen van klimaatverandering en het stimuleren van  biodiversiteit.

Wat is een groenvisie?

Een groenvisie is een koersbepalend document voor de middellange en lange termijn, waarin ambities en doelstellingen beschreven worden voor het (openbaar) groen binnen de bebouwde komgrenzen van de gemeente. Om te komen tot zo’n visie moeten keuzes gemaakt worden. Een voorbeeld is een minimale hoeveelheid openbaar groen (per m2) per inwoner. Een optie is ook om de 3-30-300 regel toe te passen, waarbij je vanuit elke woning minimaal 3 bomen ziet, 30 procent van de wijk schaduw krijgt van bomen en op 300 meter afstand van elke woning een verkoelend parkje is. In de visie kan ook een ‘maai-mei-niet’ afspraak vastgelegd worden. Kortom, de groenvisie geeft richting voor de toekomst. In uitvoeringsprogramma’s wordt de visie geconcretiseerd naar uit te voeren activiteiten.

Wat kunt u doen?
Natuurlijk kunt u met uw eigen tuin uw directe omgeving vergroenen. U kunt daarnaast óók met de gemeente meedenken over de groenvisie. Zij gaan graag met u in gesprek over kansen en knelpunten wat betreft openbaar groen binnen de bebouwde kom in de toekomst. Bijvoorbeeld over hoe we de biodiversiteit kunnen verhogen in uw buurt of over hoe en waar openbaar groen de effecten van hittestress kan opvangen.

Waar en wanneer?
Er is een buurtbijeenkomst georganiseerd op dinsdag 17 oktober. Wij als wijkraad zijn er ook bij. U bent van harte welkom. We hebben eerst een gesprek met elkaar en gaan vervolgens met u de buurt in. Aanmelden is niet nodig. In onderstaand schema ziet u waar we samenkomen en van waaruit we vertrekken voor een wandeling:

Datum/tijd: Dinsdag 17 oktober 18.30 tot 20.00 uur
Locatie: Basisschool Het Palet

Heeft u suggesties voor plekken die we moeten bekijken tijdens de wandeling, dan kunt u dit doorgeven via samenhaaksbergen.nl.