Nobian streeft naar een veilige zoutproductie in Twente voor de lange termijn. Aansluitend op eerdere berichtgeving is Nobian om die reden voornemens om zout te winnen in Haaksbergen. Door de dikkere zoutlaag in Haaksbergen kan een veilige zoutwinning immers met een beperkter aantal boringen worden bereikt dan in het huidige wingebied. Middels een inloopavond wil Nobian inwoners van Haaksbergen bijpraten over de laatste stand van zaken.

Op 18 juni 2021 zijn door Nobian de Aanvraag Omgevingswet en de Milieueffectrapport (MER-document) voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze aanvraag en de MER heeft Nobian op informatieavonden in augustus en oktober 2021 toegelicht. Sindsdien is door het ministerie van EZK en diverse adviseurs van EZK (o.a. de gemeente Haaksbergen, SodM, waterschap Vechtstromen, provincie Overijssel) hard gewerkt aan deze aanvraag.

Er is een inloopavond gepland waarin Nobian u graag wil bijpraten over de laatste stand van zaken. deze vindt plaats op dinsdag 26 april 2022 van 19.00 tot 21.00 uur. Bij voldoende belangstelling zal deze ook op donderdag 28 april 2022 van 19.00 tot 21.00 uur plaatsvinden.

Locatie:
Gemeenschapshuis ’t Meuken (St. Isidorushoeve)
Beckummerweg 11
7482 ST Haaksbergen

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich vóór 21 april aanmelden via contact.hengelo@nobian.com. Vermeld in de e-mail uw naam, of 28 april ook een optie is en het aantal personen. U ontvangt dan een bevestiging waarmee u kunt deelnemen aan de avond.

Meer informatie vindt u op de website: Twente (nobian.com)